Hoppa till sidans innehåll

Välkommen till Malbas Årsmöte 6 juni 2019

14 MAJ 2019 15:19
Härmed inbjuds Malbas medlemmar till det ordinarie Årsmötet för Malbas avseende säsongen 2018/2019. Bokslutsåret är 180501 - 190430.
  • Uppdaterad: 14 MAJ 2019 15:19

Datum: Torsdag den 6 juni 2019

Klockan: 11:00

Plats: Hästhagens Sporthall

Röstberättigade: Medlemmar som under året fyller 15 år och betalt medlemsavgiften för säsongen 18/19. Övriga är välkomna på Årsmötet att närvara.

Motioner: Motioner till Årsmötet skall vara Malbas tillhanda den 23 maj 2019.

Årsmöteshandlingar: Dagordning se nedan. Övriga handlingar finns tillgängliga vid Årsmötet och läggs ut på hemsidan, www.malbas.com,  senat en vecka innan Årsmötet.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Med vänliga hälsningar

Malbas styrelse

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

§ 3. Val av 2 protokolljusterare/rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande

§5. Fastställande av dagordningen

§ 6. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/bokslut för 2018/2019

§ 7. Genomgång av revisionsberättelsen för 2018/2019

§ 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2019/2020

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår

§ 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a) Förslag till stadgeförändringar, förslag på ändringar kommer att finnas tillgängliga på www.malbas.com senast en vecka innan årsmötet

§ 12. Val av:

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år

b) Fem ordinarie ledamöter för en tid av två år

c) Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorssuppleant för en tid av ett år

d)  Tre ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en är sammankallande. Samt en suppleant till valberedningen för en tid av ett år.

§13. Utmärkelser

§14. Mötets avslutande

Skribent: Katarina Olsson
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Malbas BBK - Basket
Erik Dahlbergsgatan 30 D
21148 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406113530
Fax: 0406113532
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tack till våra samarbetspartners:

 

Rosengård Fastighets AB

 Trianon

Wihlborgs

Otto Magnusson