Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till extra årsmöte för Malbas den 10 december 2018 kl 18.30

02 DEC 2018 16:35
Härmed inbjuds Malbas medlemmar till ett extra årsmöte för Malbas avseende säsongen 2017/2018. Bokslutsåret är 170501 - 180430.
  • Uppdaterad: 02 DEC 2018 16:35

Anledningen till det extra årsmötet är att enligt beslut på senaste årsmöte förelägga årsredovisning och revisionsberättelse. Det ekonomiska utfallet är redovisat på det senaste årsmötet. Arbetet med årsredovisningen och revisionen är nu färdigställt.

Årsredovisningen och revisionsberättelse finns att tillgå på klubbens kansli from 3 december 2018.

Datum: 10 december 2018
Klockan: 18.30
Plats: Malbas kansli, Erik Dahlbargs gatan 30 D


Röstberättigade: Medlemmar som har fyllt 15 år och betalt medlemsavgiften för 2017-18.
Övriga är välkomna på Årsmötet att närvara.


Årsmöteshandlingar: Dagordning se nedan. Övriga handlingar finns tillgängliga vid Årsmötet och på Malbas kansli, Erik Dahlbergs gatan 30 D, 3 december 2018.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs.

Med vänliga hälsningar
Malbas styrelse


DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
§ 3. Val av styrelseordförande och sekreterare för mötet
§ 4. Val av två justeringsmän/rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
§ 5. Fastställande av röstlängd för extra årsmötet
§ 6. Behandling av styrelsens årsredovisning 2017-05-01 - 2018-04-30
§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30
§ 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Revisionen avser räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30
§ 9. Mötet avslutas

Skribent: Katarina Olsson
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Malbas BBK - Basket
Erik Dahlbergsgatan 30 D
21148 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406113530
Fax: 0406113532
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tack till våra samarbetspartners:

 

Rosengård Fastighets ab

Trianon.png

Wihlborgs.png

Otto Magnusson