Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till årsmöte Mini Malbas 4/12 2018

31 OKT 2018 13:59
Härmed inbjuds Mini Malbas medlemmar till det ordinarie Årsmötet för Mini Malbas avseende säsongen 2017/2018. Bokslutsåret är 170501 - 180430.
  • Uppdaterad: 31 OKT 2018 13:59

Datum: 4 december 2018
Klockan: 18.30
Plats: Malbas Kansli, Erik Dahlbergsgatan 30 D

Röstberättigade: Medlemmar som under mötesåret fyller lägst 15 år och betalt medlemsavgiften för 2017-18.
Övriga är välkomna på Årsmötet att närvara.

Motioner: Motioner till Årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.
Årsmöteshandlingar: Dagordning se nedan. Övriga handlingar finns tillgängliga på Malbas kansli en vecka innan årsmötet.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Med vänliga hälsningar
Mini Malbas styrelse

DAGORDNING ÅRSMÖTE
§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
§ 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 5. Fastställande av föredragningslista.
§ 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsräkenskapsåret.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 9. Fastställande av medlemsavgifter.
§ 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/
räkenskapsåret.
§ 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§ 12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud;.
§ 13. Övriga frågor.

Skribent: Katarina Olsson
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Malbas BBK - Basket
Erik Dahlbergsgatan 30 D
21148 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406113530
Fax: 0406113532
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tack till våra samarbetspartners:

 

Rosengård Fastighets ab

Trianon.png

Wihlborgs.png

Otto Magnusson