Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte MiniMalbas 30 september 2019

06 SEP 2019 14:54
Härmed inbjuds Mini Malbas medlemmar till det ordinarie Årsmötet för Mini Malbas avseende säsongen 2018/2019. Bokslutsåret är 180501 - 190430.
  • Skapad: 06 SEP 2019 14:54

Datum: 30 september 2019

Klockan: 18.30

Plats: Malbas Kansli, Erik Dahlbergsgatan 30 D

Röstberättigade: Medlemmar som under mötesåret fyller lägst 15 år och betalt medlemsavgiften för 2018-19.

Övriga är välkomna på Årsmötet att närvara.

Motioner: Motioner till Årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.

Årsmöteshandlingar: Dagordning se nedan. Övriga handlingar finns tillgängliga på Malbas kansli en vecka innan årsmötet.

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

 

 DAGORDNING ÅRSMÖTE

§ 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

§ 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 5. Fastställande av föredragningslista.

§ 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsräkenskapsåret.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§ 9. Fastställande av medlemsavgifter.

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud;.

§ 13. Övriga frågor.

Skribent: Katarina Olsson
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Malbas BBK - Basket
Erik Dahlbergsgatan 30 D
21148 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406113530
Fax: 0406113532
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tack till våra samarbetspartners:

 

Rosengård Fastighets ab

Trianon.png

Wihlborgs.png

Otto Magnusson