Hoppa till sidans innehåll

KlubbpolicyMalbas och MiniMalbas följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för att säkerställa en trygg idrottsmiljö för våra medlemmar. Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets riktlinjer kring idrott på barn & ungas villkor.


Alkohol, narkotika, doping och tobak
Vi utgår ifrån Riksidrottsförbundets policy kring alkohol, narkotika, doping och tobak. Policyn kan du läsa i sin helhet här >>

Malbas/MiniMalbas ställer sig bakom samhällets mål att minska drogkonsumtionen. Utgångspunkten är att vi vill erbjuda en trygg miljö för alla våra medlemar.

 • Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

 • Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

 • Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, om alkoholens långvariga effekt, och om att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.

 • Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

 • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.

 • Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

 • Vi erbjuder tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

 • Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, medvetna om tobaksbrukets negativa inverkan på hälsan och att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.

 • Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Handlingsplan
Om du upptäcker att någon av våra företrädare, ledare eller tränare bryter mot riktlinjerna kontaktar du Malbas klubbchef eller Malbas/MiniMalbas styrelse. I första hand leder detta till ett samtal med personen ifråga och om samtalet inte leder till att personen uppvisar förbättrat beteende kan denne komma att stängas av.

Om vi upptäcker att någon av våra aktiva över 18 år bryter mot riktlinjerna i anknytning till träning, match, resor, lägerverksamhet eller uppträder påverkad i föreningens profilkläder tar ledaren ett första samtal med den aktive och informerar sedan Malbas klubbchef som i sin tur rapporterar till styrelsen. 

Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar bryter mot riktlinjerna tar ledaren kontakt med den aktives föräldrar och informerar därefer Malbas klubbchef som i sin tur rapporterar till styrelsen.Sexuella övergrepp och trakasserier
Sexuella övergrepp är oförenliga med svensk idrotts grundvärderingar. Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vi följer Riksidrottsförundets policy kring sexuella övergrepp, läs mer här >>>

 • Ingen form av sexuella övergrepp, trakasserier eller diskriminering accepteras

 • Vi strävar mot undvikandet av könsord och svordomar i samband med vår verksamhet

 • Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv

Handlingsplan
Om vi upptäcker att någon av våra spelare eller ledare utsätts för sexuella övergrepp eller trakasserier skall vi agera snabbt och med diskretion. Om du utsätts för, eller upptäcker att någon utsätts för, sexuella övergrepp eller trakasserier skall Malbas klubbchef kontaktas omgående. Därefter informeras vårdnadshavare och Malbas styrelse. 
Efter en skyndsam bedömning av vad som är bäst för den som utsatts för övergrepp ska klubben besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras.


Matchfixning
Matchfixing innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar. Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. I Malbas och MiniMalbas råder nolltolernas mot matchfixning. Om du misstänker att det pågår otillåten påverkan på idrottstävling inom klubben skall detta omgående rapporteras till Malbas klubbchef som i sin tur rapporterar till styrelsen. All misstanke om matchfixning skall anmälas.

Hot och våld
Alla former av hot och våld är oacceptabla i vår verksamhet. Det gäller alla som på något sätt är kopplade till vår verksamhet. Vi accepterar inte hot och våld mot vår personal, ledare, domare, spelare och andra personer som är engagerade i föreningens verksamhet. Personer som bryter mot vår policy kan komma att uteslutas från verksamheten alternativt förbjudas att närvara vid träningar och matcher.
Läs mer >>>

Uppdaterad: 08 JUN 2016 01:16 Skribent: Katarina Olsson
E-post: This is a mailto link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Malbas BBK - Basket
Erik Dahlbergsgatan 30 D
21148 Malmö

Kontakt:
Tel: 0406113530
Fax: 0406113532
E-post: This is a mailto link

Se all info

Tack till våra samarbetspartners:

 

Rosengård Fastighets ab

Trianon.png

Wihlborgs.png

Otto Magnusson